Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay

Historia av domkyrkan

Katedralen i Puy – En symbol i trosbekännelsens tjänst

Katedralen i PUY är klassificerad som ett världsarv av UNESCO på grund av pilgrimsleden Sankt Jakob de Compostela, katedralen är fascinerande på många olika sätt:

  • •Upphängd i intet, liknar katedralen ett enormt fartyg vars bog skjuter fram mot pilgrimerna för att ta emot dem i sitt hjärta. Genom att följa en trappa som går längs klipporna, sedan genom skeppet och för att till sist komma fram till altaret.
  • •Byggd i romansk stil, under en gotisk period, med beståndsdelar från barocktiden. Detta gäller speciellt Maria altaret. Stilen är påverkad av flera traditioner: bysantisk, italiensk och mozarabisk tradition. Trots det utstrålar altaret lugn och harmoni.
  • En av Europas mest kända Mariahelgedomar under medeltiden och skapad som en enorm relik, är katedralen den Svarta Jungfruns allra heligaste plats. Den mest kända skulpturen med »etiopiskt« inflytande, given enligt traditionen av Sankt Louis. Den blev uppeldad under franska revolutionen och har senare ersatts av den nuvarande statyn från 1700-talet.
  • Den ursprungliga helgedomen som ersattes av den romanska domkyrkan, blev byggd efter en anhållan från Jungfru Maria. Hon uppenbarade sig för en sjuk kvinna som genom detta blev frisk. Den sjuka kvinnan låg och bad om att bli frisk på en sten från ett förhistoriskt stendös, som man senare namngav som »feberstenen«. Den här stenen finns i ett litet kapell nära domkyrkans Maria altare. Puys biskop Sankt Vosy byggde, tillsammans med arkitekten Sankt Scutaire (också biskop), helgedomen för att skydda feberstenen på en gammal hednisk tempelplats.

 Jubiléet för Notre Dame du Puy kommer att bli firad 2016 och sedan 2157

 

Jubiléet för Notre Dame du Puy har firats sedan 1000-talet. Den 25 mars högtidlighålls Marie bebådelsedag, den obefläckade avelsen av Jesus. Den dagen sammanfaller med långfredagen, då Kristus dog på korset. Den här händelsen får många besökare att komma och är nu för tiden förlängd från 25 mars till 15 augusti. Högtidsdagen kommer att bli firad 2016 och sedan 2157. Varje år samlar högtidsdagen, Marie Himmelsfärdsdag, en stor procession på ungefär 10 000 besökare på Puys gator.

I TROSGEMENSKAP MED HELGONEN

         Katedralen »Notre Dame du Puy« är en av de äldsta helgedomarna i Europa tillägnad Jungfru Maria. Man har kommit hit för att färdas på pilgrimslederna sedan 500-talet. Den Svarta Jungfrun tillbeds, framför allt den 26 mars, bebådelsedagen och den15 augusti, Marie Himmelfärdsdag, då innevånarna i Puy bär ut Den svarta jungfrun i en procession genom stadens gator.

         Helgedomen, Notre Dame du Puy, är också en utgångspunkt för den mest besökta Sankt Jakobsleden »la via Podensis«. På morgonen efter den första gudstjänsten klockan 7.00 samlas pilgrimsfararna kring skulpturen av deras skyddshelgon Sankt Jakob, som ni ser till höger när ni kommer upp för trapporna (När man går in i den här kyrkan har man en känsla av att bli välkomnad av en moder;  den här trappan kallas “trappan till magen” ty man har känslan att på nytt komma tillbaka i sin moders mage när man går upp för den.) vid huvudingången. Pilgrimerna presenterar sig kortfattat och talar om var de kommer ifrån och hur långt de vill gå om de vet det! Efter välsignelsen får de la Créanciale (kreditivet) av en nunna och pilgrimen kan ge bönelöfte till en annan pilgrim eller till en tillfällig turist. De behöver inte bära bönelöftet ända till Sankt Jakob utan det som ibland är svårare, att bära det i sitt hjärta för att det skall komma i kontakt med Guds hjärta. Det är det som kallas för »De heligas gemenskap«.